i-TRAFIK
image

OUTCOME PROJEK SPiKTRA-M
i-TRAFIK | MBMB


i-TRAFIK | MBMB ADALAH SALAH SATU 9 INDIKATOR PENCAPAIAN OUTCOME PROJEK SISTEM PINTAR KAWALAN TRAFIK MBMB (SPiKTRA-M). ANTARA INDIKATOR PENCAPAIAN OUTCOME PROJEK SPIKTRA-M IALAH:

6 - MEWUJUDKAN PENYALURAN MAKLUMAT DIBAWAH i-TRAFIK | MBMB

i-TRAFIK
image

MAKLUMAT UNTUK ZON
i-TRAFIK | MBMB


I-TRAFIK|MBMB ADALAH SALAH SATU KAEDAH PENYALURAN MAKLUMAT ALIRAN TRAFIK DI JALAN-JALAN BANDARAN SEKITAR BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH. I-TRAFIK | MBMB MENYALURKAN MAKLUMAT UNTUK 11 ZON SEPERTI BERIKUT :

ZON 12 - LIMBONGAN (DALAM PEMBANGUNAN)